PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, ENDOLEARNING are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:

  • prestarea serviciilor de organizare de seminarii privind subiecte de stomatologie si/sau management;
  • informarea utilizatorilor/clienților cu privire la statusul cursurilor, prin telefon și prin e-mail;
  • facturarea serviciilor comandate;
  • evaluarea serviciilor oferite;
  • de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la servicii, promoții sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate de către ENDOLEARNING și de partenerii săi și administrare a bazei de date clienți (consumatori), numai in măsura în care persoana vizata și-a exprimat acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului și/sau telefonului in acest scop;
  • efectuarea de studii de piață, de monitorizare a comportamentului consumatorului;
  • prelucrarea și soluționarea de către ENDOLEARNING a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina de contact afisata pe Site);
  • alte activități întreprinse de ENDOLEARNING și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare in scopurile prezentate mai sus.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea furnizarii serviciilor puse la dispozitie pe site-ul www.endolearning.ro.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator. Doriţi să primiţi informaţii despre serviciile, evenimentele etc. oferite de ENDOLEARNING?

[ ] DA  [ ] NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa: Iași, Str. Tăietoarei, Nr. 16, Bloc Tudor Residence, Jud. Iași – ROMANIA – in atenția Lupu Sebastian. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege .

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.